sample image
STEM
Stichting Educatie Massage
STICHTING EDUCATIE MASSAGE OOSTERMOER 15 9406 LE ASSEN KVK 61837210
STICHTING EDUCATIE MASSAGE (STEM) IS OPGERICHT OP 6 NOVEMBER 2014


Openingstoespraak van het kleinste kringloopwinkeltje van Assen door de heer  Noes Solisa.
Mensen helpen zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen helpen.
Dit motto heeft vaste voet gekregen in de bedrijvigheid van Lien Siwalette.  Geraakt door vele schrijnende gevallen tijdens
haar verblijf in het buitenland, besloot ze hier in Assen een rol van betekenis te spelen. Door haar inspirerende rol is ze erin
geslaagd ook anderen (vrijwilligers) te verbinden aan wat ik noem maatschappelijk ondernemerschap. Er ontstaat nieuwe
energie en ondernemingszin met als resultaat Stichting Educatie Massage die vorig jaar het levenslicht zag en waarvan de
kringloopwinkel een onderdeel van is. ( Haar hoofdactiviteit vormt haar Thaise massagepraktijk) De opbrengsten van het
winkeltje gaan rechtstreeks naar het doel waarvoor het bestemd is: Het opleiden van mensen (kosteloos!!) aan de
onderkant van de samenleving. De stichting wilt dit doen met locale organisaties. In hun filosofie herken ik begrippen als
solidariteit, sociale rechtvaardigheid en empowerment. Educatie brengt mensen goed op weg in het realiseren van vrijheid
(een begrip dat deze week veelvuldig is gevallen) en zelfbeschikking.
Ik wil Lien en iedereen die erbij betrokken zijn feliciteren met deze nieuwe stap en wens jullie veel succes. Just do it of te
wel geen woorden maar daden kenmerkt ook jullie handelen. Mooi om dit te zien. Assen kan op jullie trots zijn.
Assen, 09-01-2015